ENTSO-E investighează cauzele care au condus la separarea în două zone a reţelei electrice europene interconectate

ENTSO-E investighează cauzele care au condus la separarea în două zone a reţelei electrice europene interconectate

Asociaţia Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem din Europa (ENTSO-E) a dat publicităţii primele concluzii ca urmare a analizei preliminare a evenimentului produs la nivel european în data de 8 ianuarie 2021 şi care a avut impact asupra zonei de nord-vest a României, potrivit unui comunicat al Transelectrica. Astfel, ENTSO-E are în desfăşurare o anchetă amănunţită în vederea clarificării condiţiilor şi cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment în reţeaua de interconectată de transport al energiei electrice. Un raport final urmează să fie prezentat imediat ce va fi realizată o radiografie completă a incidentului, în conformitate cu regulamentele şi normele europene. Ancheta urmăreşte cadrul legal în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice prin care autorităţile naţionale de reglementare şi ACER sunt invitate să se alăture OTS-urilor în cadrul grupului de anchetă. România, prin Transelectrica, face parte din grupurile de lucru specifice şi furnizează în permanenţă, alături de celelalte state europene, date care să contribuie la conturarea şi clarificarea condiţiilor în care s-a produs evenimentul. Membră a asociaţiei ENTSO-E, România este parte integrantă a infrastructurii reţelei energetice europene, iar în acest sens, este urmărită o direcţie coordonată în infrastructura energetică europeană. În cazul producerii unor incidente care înglobează disfuncţionalităţi în reţeaua europeană de transport, expunerea la riscuri a statelor interconectate trebuie gestionată cu promptitudine. "În situaţia din data de 8 ianuarie 2021, specialiştii din Transelectrica - atât din Dispecerul Energetic Naţional, cât şi din teritoriu - au acţionat cu profesionalism şi promptitudine pentru stabilizarea sistemului şi readucerea reţelei electrice naţionale de transport la condiţii normale de funcţionare într-un timp scurt, minimizând impactul evenimentului produs în reţeaua interconectată. Acest lucru a dovedit funcţionalitate şi viteză optimă de reacţie. La siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional, dar şi a sistemului european, contribuie sute de profesionişti capabili să gestioneze situaţii critice inevitabile, care îşi fac datoria cu excelenţă. În plus, obiectivele strategice ale Transelectrica pentru perioada următoare vizează realizarea unor proiecte de investiţii importante pentru consolidarea reţelei electrice de transport. Cel mai recent astfel de obiectiv atins a fost operaţionalizarea, în luna decembrie 2020, a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Oradea Sud - Nădab, finalizând astfel coridorul de transport Oradea Sud - Bekescsaba (HU)", a declarat Cătălin Niţu, preşedintele Directoratului CNTEE Transelectrica SA. El a spus că, în ceea ce priveşte analiza incidentului din reţeaua europeană interconectată, împreună cu celelalte state implicate, Transelectrica are o colaborare continuă cu organismele abilitate şi furnizează toate datele necesare şi participă activ în procesul de analiză stabilit. "O astfel de investigaţie presupune analizarea unui volum imens de informaţii extrase din sistemele de conducere a proceselor, din sistemele de protecţii şi automatizări, atât a celor proprii, dar şi ale producătorilor de energie electrică şi ale operatorilor de distribuţie, precum şi de la toate instalaţiile electrice din toate statele implicate, cu participarea de specialişti din mai multe sectoare de activitate. Concluziile unei astfel de investigaţii vor conduce la implementarea unor măsuri pentru întărirea reţelei europene şi pentru prevenirea pe viitor a unor astfel de incidente", a afirmat Cătălin Niţu. Potrivit sursei citate, reţeaua europeană interconectată de transport al energiei electrice a fost separată în două zone din cauza întreruperilor survenite într-un timp foarte scurt. La aproximativ 14:05 CET (15.05 - ora României), frecvenţa în zona de nord-vest a Europei continentale a scăzut iniţial la o valoare de 49,74 Hz într-o perioadă de aproximativ 15 secunde. Ulterior, frecvenţa a atins o valoare a stării de echilibru de aproximativ 49,84 Hz. În acelaşi timp, frecvenţa în zona de sud-est a crescut iniţial la o valoare de până la 50,6 Hz înainte de a se stabili la o frecvenţă de stare stabilă între 50,2 Hz şi 50,3 Hz. Prin răspunsul automat şi eforturile coordonate întreprinse de Operatorii de Transport şi de Sistem din Europa continentală situaţia a fost stabilizată, în timp scurt revenindu-se la operaţiunile normale de funcţionare. Operatorii de Transport şi Sistem au colaborat şi s-au coordonat în mod eficient, pentru a reconecta cele două zone cât mai rapid. Conform documentului, reţelele electrice de transport ale ţărilor din Europa Continentală funcţionează sincron la o frecvenţă de aproximativ 50 Hz. Evenimentul din 8 ianuarie 2021 a făcut ca aria sincronă a Europei Continentale să se separe în două zone, cu o zonă din sud-estul Europei care a funcţionat temporar separat de restul Europei Continentale. De asemenea, se precizează că zona sincronă a Europei Continentale acoperă unul dintre cele mai mari sisteme de electricitate interconectate din lume, având în vedere dimensiunea şi numărul de clienţi. Un astfel de eveniment se poate întâmpla în orice sistem energetic. Rezistenţa sistemului şi pregătirea operatorilor de sistem responsabili au impact decisiv asupra consecinţelor unor astfel de evenimente. O separare a zonei sincrone cu o perturbare mult mai mare şi impact asupra clienţilor a avut loc în Europa continentală pe 4 noiembrie 2006. În comunicat se spune că acest eveniment a fost analizat pe larg şi a condus la o serie de evoluţii substanţiale, cum ar fi European Awareness System (EAS) - o platformă care permite Operatorilor de Transport şi de Sistem (OTS) să facă schimb de informaţii operaţionale în timp real, permiţându-le să reacţioneze imediat în cazul apariţiei unei stări neobişnuite a sistemului. Prin urmare, OTS sunt bine şi continuu pregătiţi pentru a coordona şi gestiona astfel de evenimente şi pentru a limita consecinţele. Această pregătire şi o supraveghere permanentă a frecvenţei sistemului au permis resincronizarea celor două zone separate într-o perioadă foarte scurtă de timp. În Europa Continentală, există proceduri pentru a evita perturbarea sistemului şi, în special, abaterile mari de frecvenţă ce presupun riscul deconectării necoordonate a clienţilor. OTS-urile Amprion (Germania) şi Swissgrid (Elveţia) sunt responsabile pentru aceste proceduri prin rolul lor de monitorizare a zonei sincrone (SAM) în Europa Continentală. SAM monitorizează continuu frecvenţa sistemului. În cazul abaterilor mari de frecvenţă, aceştia informează toţi Operatorii de Transport şi de Sistem prin intermediul EAS şi lansează o procedură extraordinară pentru abaterile de frecvenţă, pentru a coordona contramăsurile într-un mod rapid şi eficient în stabilizarea sistemului. În comunicat se spune că o etapă a acestei proceduri este conferinţa telefonică a Amprion, Swissgrid, RTE (Franţa), Terna (Italia) şi REE (Spania). Această teleconferinţă a avut loc la ora 14:09 CET, la 8 ianuarie 2021. În cadrul conferinţei telefonice, situaţia a fost evaluată, Operatorii de Transport şi de Sistem au informat despre contramăsurile care erau deja activate. Operatorii de Transport şi de Sistem din zona de nord-vest şi de sud-est au coordonat, de asemenea, acţiuni de reconectare pentru a ajunge din nou la o zona sincronă din Europa Continentală. Totodată, în documentul citat se spune că în zona de nord-est a sistemului Europa Continentală a fost un consum întrerupt de aproximativ 70 MW, iar în zona de sud-est sistemului Europa Continentală a fost înregistrat un consum întrerupt de 163 MW. Datorită unei rezistenţe ridicate a reţelei interconectate şi a răspunsului rapid al OTS-urilor europene, securitatea funcţionării şi alimentarea cu energie electrică nu au fost puse în pericol. O contribuţie importantă în stabilizarea sistemului a fost oferită de serviciile întreruptibile contractate anterior, care au fost activate în Franţa şi Italia. Astfel de contracte care au fost convenite cu clienţii permit Operatorului de Transport şi de Sistem să îşi reducă temporar şi în mod automat consumul de energie electrică în funcţie de situaţia sistemului de energie electrică în timp real. În conformitate cu prevederile Ghidului de funcţionare a sistemului, se desfăşoară o investigaţie detaliată asupra evenimentului. Aceasta include o analiză cuprinzătoare a unui număr mare de înregistrări în timp real, de la dispozitive de protecţie şi alte elemente ale sistemului de energie electrică. ENTSO-E va publica rezultatele acestei investigaţii imediat ce analiza este finalizată. AGERPRES/(AS - editor: George Bănciulea, editor online: Andreea Preda)


Citește articolul complet pe Ziar de buzunar

Alte știri din Ziar de buzunar